►Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi Hakkında / Hadis

Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -38-

Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

763. Ebû Saîd radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzı kırık su tulumlarından su içmeyi yasakladı.

 

Buhârî, Eşribe 23; Müslim, Eşribe 110, 111. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Eşribe 15; Tirmizî, Eşribe 17; İbni Mâce, Eşribe 19

 

 

 

764. Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem su tulumu yahut kırbanın ağzından su içmeyi yasakladı.

 

Buhârî, Eşribe 24; Müslim, Müsâkât 136 (Buhârî’deki rivayetin benzeri). Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Eşribe 14; Nesâî, Dahâyâ 44; İbni Mâce,

Eşribe 20

 

 

 

765. Hassân İbni Sâbit’in kız kardeşi Ümmü Sâbit Kebşe Binti Sâbit radıyallahu anhümâ
şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem evime geldi. Duvara asılı duran kırbanın ağzından ayakta su içti.

Ben de hemen kalkıp kırbanın ağzını kestim.

 

Tirmizî, Eşribe 18