►Davete Giden Kimsenin Yanında Misafir Götürmesi Hakkında / Hadis

Davete Giden Kimsenin Yanında Misafir Götürmesi

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -29-

Davete Giden Kimsenin Yanında Misafir Götürmesi hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

740. Ebû Mes`ûd el–Bedrî radıyallahu anh şöyle dedi:

Sahâbeden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için yemek hazırladı ve onu dört kişiyle birlikte
davet etti. Fakat bir adam peşlerine takılıp geldi. Kapıya gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem ev sahibine:
– “Bu bizim peşimize takılıp geldi. İstersen girmesine izin verirsin. İstemezsen geri dönüp gitsin”
dedi.
Ev sahibi:

– Hayır, ona izin veriyorum, yâ Resûlallah! dedi.

 

Buhârî, Büyû` 21, Mezâlim 14, Et`ime 34, 57; Müslim, Eşribe 138