►Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği Hakkında / Hadis

Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -48-

Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

814. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman, sarık, gömlek, ridâ gibi giydiği
şeyin adını anarak şöyle dua ederdi:
"Allahümme leke'l–hamdü ente kesevtenîhi, es'elüke hayrahü ve hayra mâ sunia lehü, ve eûzü
bike min şerrihi ve şerri mâ sunia lehü:
“Allahım! Hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve
yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında

kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım. ”

 

Ebû Dâvûd, Libâs 1; Tirmizî, Libâs 28