►Vakar ve Ağırbaşlılık Hakkında / Hadis

Vakar ve Ağırbaşlılık

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -22-

Vakar ve Ağırbaşlılık hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

704. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Hz. Peygamber’in küçük dili görünecek şekilde kahkahayla güldüğünü hiç görmedim. O sadece

tebessüm ederdi.

 

Buhârî, Tefsîru sûre (46) 2, Edeb 68; Müslim, İstiskâ 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 104.