►Kaplan Derisi Kullanımı Hakkında / Hadis

Kaplan Derisi Kullanımı

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -47-

Kaplan Derisi Kullanımı hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

812. Muâviye radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem şöyle buyurdu:

“İpek yüz geçirilmiş ve kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyiniz. ”

 

Ebû Dâvud, Libâs 39. Ayrıca bk. İbni Mâce, Libâs 47

 

 

 

813. Ebü’l–Melîh, babası (Üsâme İbni Umeyr) radıyallahu anh’den rivayet ettiğine göre,

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.

 

Ebû Dâvûd, Libâs 40; Tirmizî, Libâs 31, 32; Nesâî, Fer‘ 7