►Kadının Yolculuk Yapması Hakkında / Hadis

Kadının Yolculuk Yapması

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -68-

Kadının Yolculuk Yapması hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

991. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah’a ve âhiret gününe inanmış bir kadının, yanında, kendisiyle evlenmesi haram olan bir

yakını bulunmadan bir gün–bir gecelik yolculuğa çıkması helâl değildir. ”

 

Buhârî, Taksîr 4, Mescidu Mekke 6, Sayd 26, Savm 67; Müslim, Hac 423; Ebû Dâvûd, Menâsik 2; Tirmizî, Rada’ 10; İbni Mâce, Menâsik 7

 

 

 

 

992. İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem:
– “Bir erkek, yanında mahremi olmayan kadınla yalnız kalmasın; hiçbir kadın da yanında
mahremi bulunmaksızın (tek başına) yolculuğa çıkmasın” buyurdu. Bunun üzerine bir sahâbî:
– Ey Allah’ın Resulü! Karım hac için yola çıkmak üzere, ben de falanca savaşa katılmak için
yazıldım” dedi.
Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Git, karınla birlikte haccet!” buyurdu.

 

Buhârî, Nikâh 111, Cihâd 140; Müslim, Hac 424