►Hilal Göründüğünde Yapılacak Dua Hakkında / Hadis

Hilal Göründüğünde Yapılacak Dua

 

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -96-

Hilal Göründüğünde Yapılacak Dua hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

1231. Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu

aleyhi ve sellem hilâli gördüğü zaman şöyle dua ederdi:
"Allahım! Bu hilâli bize emniyet ve iman, selâmet ve İslâm hilâli kıl. (Ey hilâl!) Benim rabbim de

senin rabbin de Allah'tır" (Bu, doğruluk ve hayr hilâli olsun).

 

Tirmizî, Duâ 50