►Oruçlunun Dilini Koruması Hakkında / Hadis

Oruçlunun Dilini Koruması

 

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -99-

Oruçlunun Dilini Koruması hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

1243. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu:
"Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine

söver veya çatarsa, ‘ben oruçluyum desin’

 

Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 42