►Abdestten Sonra Kılınan Namaz Hakkında / Hadis

Abdestten Sonra Kılınan Namaz

 

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -86-

Abdestten Sonra Kılınan Namaz hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

1148. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem Bilâl’e:
“Bilâl! Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler arasında en fazla sevap beklediğin
hangisidir? Çünkü ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum” diye sordu.
Bilâl de:
– Gece veya gündüz abdest aldıktan sonra bu abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım. En fazla

sevap beklediğim ibadet budur, dedi.

 

Buhârî, Teheccüd 17, Tevhîd 47; Müslim, Fezâilü’s–sahâbe 108