►Yolculuktan Eve Gündüz Dönmek Hakkında / Hadis

Yolculuktan Eve Gündüz Dönmek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -65-

Yolculuktan Eve Gündüz Dönmek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

987. Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem şöyle buyurdu:
“Uzun bir süre ailesinden ayrı kalan kimse, evine gece vakti ansızın gelmesin!”
Bir başka rivayette (Müslim, İmâre 184), Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yolculuktan dönen

kimsenin evine geceleyin dönmesini yasakladı denilmektedir.

 

Buhârî, Nikâh 130, Umre 16; Müslim, İmâre 183. Ayrıca bk. Tirmizî, İsti’zân 19.

 

 

 

988. Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem yolculuktan döndüğü zaman evine gece girmezdi. Kuşluk vakti veya akşam üstü gelirdi.

 

Buhârî, Umre 15; Müslim, İmâre 180