"Kalp kıranlara feyiz gelmez!"

17/04/2023 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Abdülazîz Dehlevî hazretleri şu menkîbeyi anlatır:

Bir genç medreseye gider.

Gece gündüz çalışır.

Ama hiç ilerleyemez.

Hocası sorar bu gence:

“Evlât, çok çalışıyorsun ama ilerleyemiyorsun değil mi?”

“Evet hocam”.

“Sebebini biliyor musun?”

“Hayır efendim, bilmiyorum.”

“Dinle öyleyse!.. Sen buraya gelirken yolda bir kişiyle münâkaşa edip kalbini incittin. Hâlbuki kalp kırana feyiz gelmez” buyurur.

Delikanlı sorar:

“Peki ne yapayım hocam?”

“Gidip ondan af dileyeceksin. Affederse ilerlersin.”

Genç “Başüstüne hocam” der.

Ve gidip adamla helâlleşir.

O gün yüksek dereceye ulaşır.

● ● ●

Bir gün de bâzı gençler;

“Efendim, kelime-i şehâdetin mânâsı nedir?” diye sordular.

Cevâbında;

“Bunun mânâsı, (Görmüş gibi bilir ve inanırım ki, Allahü teâlâdan başka ibâdet ve itâat olunmaya hakkı olan hiç ilâh, hiçbir kimse yoktur ve yine görmüş gibi biliyor ve inanıyorum ki Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlânın hem kulu, hem de Peygamberidir) demektir” buyurdu.