"Ben, bu kitaplara ömrümü verdim..."

26/10/2018 Cuma Köşe yazarı A.D

Hüseyin Hilmi Işık Efendi, son asır âlim ve velîlerinden mübarek Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin en çok sevdiği talebelerinin başında gelmektedir...

 
Bugün, büyük İslâm âlimi Hüseyin Hilmi Işık'ın (kuddîse sirrûh) vefat yıl dönümüdür. (2001) 
Hüseyin Hilmi Efendi; ruh bilgilerinin, tasavvuf ilminin mütehassısı, son asır âlim ve velîlerinden Seyyid Abdülhakîm Arvâsî (kuddîse sirrûh) hazretlerinin en çok sevdiği talebesidir... O mübarek zatı, 1929 yıllarında tanımakla ve ona hizmet etmekle şereflendi. Bu zatın sohbet ve derslerinde, feyiz ve ihsanlara nâil oldu. Sarf, nahv, mantık, fıkıh, hadis, mâkul ve menkûl, usûl ve fürû ilimlerini tâlim etti...
Hüseyin Hilmi Efendi, teğmenlikten albaylığa kadar Türk ordusunda zehirli gazlar mütehassıslığı ve kimyâ öğretmenliği yapmış, çok subay yetiştirmiştir...
Başta; "Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye" olmak üzere, Hakîkat Kitabevi tarafından neşredilen, 14 Türkçe ve bunların; Arabî, Fârisî, Fransızca, Almanca ve İngilizce yayınlanan pek çok kitabı vardır...
Bu mübarek zat, 26 Ekim 2001 Cuma gecesi, tedâvi gördüğü Türkiye Hastanesinde 90 yaşında vefât etti. Başta, İhlas Holdingin kurucusu ve aynı zamanda en çok sevdiği talebesi ve dâmâdı olan Enver Ören olmak üzere, gözyaşları arasında büyük bir kalabalıkla Eyüp Sultan Kabristanı'ndaki aile mezarlığına defnedildi...
         ***
Hüseyin Hilmi Efendi buyurdu ki:
"Hocam Abdülhakîm Arvasî hazretleri ben Ankara'dayken İstanbul’dan mektup yazardı bana. Bir mektubunda; (Bir gün gelecek, din bilgileri Hilmi’den sorulacak) diye yazmış. Ben bunu okuyunca, içimden; (Allah Allah! Efendi hazretleri bana şaka mı yapıyor acaba? Din bilgisi neredeee, ben nerede?) dedim. Ama dediği çıktı. Şimdi hakikaten soruyorlar. Hem de bütün dünyadan sualler geliyor. Efendi hazretlerinin kerâmeti bunlar işte... Bizim anlattıklarımız, yazdıklarımız, hep Efendi hazretlerinden duyduklarımızdır kardeşim. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Efendi hazretlerinden işite işite öğrendik. İyi ki ondan işittik; çünkü doğru şeyleri öğrendik. Bütün kazandıklarımız, Efendi hazretlerinin bereketi ile olmuştur. Velhasıl o mübareğin sayesinde bu hizmetler meydana geldi elhamdülillah. Bütün bu kitaplar, hep onların himmetleriyle, gayretleriyle yazıldı kardeşim... Bu kitaplara ömrümü verdim... Allahü teâlâ inşâallah âhirette de Efendi hazretlerinin huzurlarından ayırmaz bizi. Hadîs-i şerîf şu müjdeyi veriyor: (El mer’u mea men ehabbe.) Yani, insan, dünyada kimi severse, âhirette onun yanında olacak. Biz de onları seviyoruz elhamdülillah..."
Allahü teala şefaatlerine nail eylesin...