“Öyle yaşayın ki..."

13/04/2023 Perşembe Köşe yazarı A.U

Edirne evliyâsından Velî Dede, herkese karşı çok cömertti. Geleni gideni çoktu.

Hânesi de genişti.

Ama biraz eskiydi.

Hanımı, bir gün buna; “Efendi, gelenimiz gidenimiz çok. Şu harap evimizi bir tâmir ettirsek, bak her tarafı dökülüyor” dedi.

Mübârek ona bakıp;

“Neresi dökülüyor hanım, haydi göster!” dedi.

Kadıncağız;

“İşte bak!” diyecek oldu.

Ama şaşırdı birden!

Zîra harap diye gösterdiği (ağaç) direk, (altın) olmuştu.

Işıl ışıl parlıyordu önünde.

Kadın anladı hatâsını!

“Affet efendi, bir daha senden bir şey istemeyeceğim” dedi.

Ve tekrar baktı o direğe.

Bu defâ onu (ağaç) olarak gördü.

● ● ●

Velî Dede bir sohbetinde;

“Öyle yaşayın ki, âhirette hiç mahçup olmayasınız” dedi.

Bir gün de gençler sordu:

“Efendim, Cennette Allahü teâlâyı görecek miyiz?”

Cevâbında;

“Evet, mümin olanlar Cennette Allahü teâlâyı göreceklerdir. Fakat Onu, nasıl olduğu bilinmeyen bir görmekle görecekler. Nasıl olduğu bilinmeyeni, anlaşılamayanı görmek de, nasıl olduğu anlaşılmayan bir görmek olur” buyurdu.