Büyük sevaba kavuşmak için...

17/03/2020 Salı Köşe yazarı V.T

Erkeklerin, baş, kol ve ayakları açık olarak namaz kılmaları mekruhtur.

 

Şemsüddîn Muhammed Kevâkibî hazretleri Osmanlı Hanefî fıkıh âlimidir. 1018 (m. 1609)’da Halep'te doğdu. Medrese tahsilinden sonra Halep Müftülüğüne ta­yin edildi. Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahya Efendi onu çok methetmiştir. Kevâkibî 1096 (m. 1685)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Erkeklerin, baş, kol ve ayakları açık olarak namaz kılmaları mekruhtur. Mekruh olarak kılınan namaz sahih olur. Yani o kimse, namaz borcundan kurtulursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaba kavuşamaz. Eğer evde odada meleklerin girmesine mâni olan bir şey varsa, o kişi meleklerin yapacağı bu duadan mahrum kalır. Önemli kimselerin huzuruna çıkan kimsenin şık, temiz elbise giymesi gerekir. Allahü teâlânın huzuruna durulduğu zaman buna daha çok dikkat etmeli, büyüklerin karşısına çıkılamayan elbise ile namaz kılmamalıdır! Kur'ân-ı kerimde (Her namaz kılarken, süslü [temiz, sevilen] elbiselerinizi giyiniz) buyuruluyor. (Araf 31) Peygamber efendimiz başı açık kılmazdı. Sarıkla kılmanın önemini bildirerek buyuruyor ki: (Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan efdaldir.) Namazda başı hiç olmazsa, herhangi bir renkte olan takke ile örtmelidir! Namaz kılarken düşen başlığı tek el ile alıp giyerek başı örtülü kılması o hâliyle kılmasından daha iyidir.

Namazı, nalın veya mest ile kılmak, çıplak ayakla kılmaktan efdaldir. Böylece, Yahudilere uyulmamış olur. Hadis-i şerifte, (Yahudilere benzememek için namazları, nalın [bir cins ayakkabı] ile kılın) buyuruldu. Resulullah ve Eshab-ı kiram, sokakta giydikleri nalın ile kılarlardı. Nalınları temiz idi ve Mescid-i Nebi kum döşeli idi. Kirli nalınla girilmezdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Yahudiler, namaz kılarken nalın veya mest ile ayaklarını örtmezler. Siz onlara muhalefet edin, nalın veya mest giyinin!)

(Müşriklere muhalefet edin, namaz kılarken mestlerinizi giyin.)

(Nalını olmayan, mestlerini giysin.)

Temiz olmayan mest, nalın vesaire ile mescide girilmezdi. Şimdi çorap giyerek bu sünnet yerine getirilir. Eshab-ı kiram kamis denilen ayağa kadar uzun olan gömlek ile yani entari ile namaz kıldıkları için ayakları örtülmüş olurdu. Ayaklar örtülü kılınan namazın sevabı daha çoktur.