"Korkma oğlum, geçer!.."

18/03/2020 Çarşamba Köşe yazarı A.U

Anadolu evliyâsından Behrullah Efendi, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyündendir.

Bir talebesi vardı.

Adı, İskender idi.

Gemi kaptanlığı yapıyordu.

Bir vakit denizde fırtına çıktı.

Ve gittikçe şiddetlendi.

Gemi batmak üzereydi.

Hemen hocasını düşündü.

Behrullah Efendi'yi.

Onun himmetine sığındı.

Ve Allaha yalvardı.

O anda hocasını gördü karşısında.

Çok sevinip, gayriihtiyârî;

"Hocam himmet!" dedi.

Behrullah Efendi;

"Korkma oğlum, geçer" dedi.

Gerçekten az sonra fırtına dindi.

Yolcular rahat nefes aldılar.

● ● ●

Yine bu zât anlatıyor:

Bir velî, başka bir velîyi ziyârete gitti.

Gördü ki, son nefeslerini alıyor.

Izdırap içinde inleyip gözyaşı döküyor.

Kendisine;

"Niçin ağlıyorsun?" dedi.

O velî, cevâbında;

"Bugüne kadar yaptığım ibâdetler kabul olunmadıysa hâlim nice olur?" buyurdu.

Ziyârete gelen;

"Eyvâh!" dedi. "Amellerinin kabul olunmayacağından korkuyor. O böyle derse, bizim hâlimiz nice olur?" dedi.

Ve tövbe istiğfâr eyledi.