Uhud’da yaşı küçüktü...

19/01/2023 Perşembe Köşe yazarı A.U

Sehl bin Sa'd (radıyallahü anh), Uhud Savaşı sırasında yaşı küçük idi.

Onun için bu savaşa katılamadı.

Diğer yaşı küçük Sahâbîler gibi Medîne'de kalmıştı.

Efendimiz bu harpde yaralandı.

Bu haber Medîne'ye ulaşmıştı!

Onun için herkes üzgündü!

O da çok üzüldü!

Düşündü taşındı.

Ve hemen Uhud'a koştu.

Kendisi o günü şöyle anlatır:

Resûl-i ekrem’in yaralandığını duyduk.

Bu habere çok üzüldük!

Ve hemen Uhud’a koştuk.

Kızı hazret-i Fâtıma bir kalkan içinde “Su” getirdi.

Babasının kanlarını sildi.

Bir hasır parçasını yaktı.

Küllerini yaralara koydu.

Bunları bizzat gördüm.

● ● ●

Sehl ibni Sa'd (radıyallahü anh), hicretin beşinci senesinde yapılan Hendek Savaşı'nda da yaşı küçük idi.

Onun için harbe katılamadı.

Çünkü henüz on yaşındaydı.

Ama boş durmadı.

Eshap hendek kazıyordu.

O da yardımcı oldu.

Sevgili Peygamberimizin yanından hiç ayrılmadı.

● ● ●

Kendisi şöyle anlatıyor:

Hendek'te Peygamberimizle hep beraberdim.

Onlar hendek kazıyordu.

Biz küçük yaştakiler de omuzlarımız üzerinde toprak taşıyorduk.

Bir ara Resûlullah’ın;

“Yâ Rabbî! Muhâcirler ile Ensâr’ı mağfiretine kavuştur” dediğini işittim.