"Çağırın, gelsin Cabbâr Dede'yi!"

23/03/2020 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Dördüncü Murâd Hân, Bağdât seferine giderken, bir yerde mola verdi.

Ve yanındakilere;

"Bu yörede, Cabbâr Dede diye meşhûr bir zât olduğunu işitiriz. Çağırın gelsin” dedi.

"Başüstüne" dediler.

Ve gidip ona bildirdiler.

Cabbâr Dede, emri aldı.

Ve derhal fırlayıp kalktı.

Atına binip, süratle Sultân'ın huzûruna geldi.

Ancak Cebbâr Dede'nin (atı) ve (kamçısı) görevlilerin dikkatini çekmişti.

Zîra atı, bir (Kaplan) idi.

Kamçısı da, bir (Yılan).

Cabbâr Dede'nin büyüklüğünü kabul etmeyenler, gördükleri bu kerâmet karşısında çok mahcup oldular. 

● ● ●

Sultân Murâd, bu zâta sordu:

"Efendi hazretleri, Bağdât'ın fethi bize müyesser olur mu acabâ?"

Cabbâr Dede dedi ki:

"Olur, ama bir şartla."

"O şart nedir efendim?"

"Haşmetlü pâdişâhım! Havrâniye köyünde (Genç Osmân) isminde bir delikanlı vardır. Onu da götürürsen, Bağdât fethedilir" buyurdu.

Sultân Murâd Hân;

"Emriniz olur" dedi.

Genç Osmân'ı buldu.

Bağdat seferine Onu da götürdü.

Böylece Bağdât fetholundu.