"Huzura ermenin yolu nedir efendim?"

19/03/2020 Perşembe Köşe yazarı A.U

Bekâ bin Mahled hazretleri, duâsı makbul bir zât idi.

Bir gün yanına bir kadın geldi.

Huzûra girdi ve;

"Oğlum kâfirlere esir düştü. Bir duâ eder misiniz?" diye arz etti.

Bu zât, kadıncağıza;

“Peki, duâ edelim" dedi.

Kadın da, sevinip gitti.

Ertesi gün kadın yine geldi.

Oğlu da yanındaydı.

Teşekküre gelmişti.

Büyük velî, çocuğa dedi ki:

"Nasıl kurtuldun, anlat."

O da şöyle anlattı:

Rum diyârında esirdim.

Ellerime kelepçe taktılar.

Dün, birdenbire elimdeki kelepçeler çözülüp yere düştüler.

Görevli hemen geldi.

Ve kelepçeyi bileğime geçirdi.

Az sonra yine çözülüp düştüler.

Bunu gören vazîfeli şaşırdı.

Ve gidip papazlarını çağırdı.

Papaz hâdiseyi dinleyince;

"Onu salın gitsin. Zîra Allah'ın sevgili bir kulu, onun için duâ etmiş, ne yapsanız faydasız" dedi.

Onlar da beni saldılar.

● ● ●

Bir gün bu zâta sordular ki:

"Huzura ermenin yolu nedir efendim?"

Cevâbında;

"Sabırdır. (Huzûr)u, bir odanın içinde (kilitli) farz edin. İşte o odanın anahtarı (Sabır)dır. Sabrederseniz, kapı açılır ve huzûra kavuşursunuz."