"İkindiyi Mekke'de kılsak"

18/10/2018 Perşembe Köşe yazarı A.U

Büyük İslâm âlimi İmâm-ı Süyûtî hazretleri, 911 (m. 1505) senesinde, Mısır’da vefât etti.
Yedi yaşına gelmeden Kur’ân-ı kerîmi ezberledi.
İslâm ilimlerinin hepsini öğrendi.
Ve "Şeyh-ül İslâm" oldu.
Bir talebesi anlatıyor:
Bir gün hocam bize geldi.
Oturup sohbet ettik.
İkindi yaklaşınca; “Evlâdım! İkindiyi Mekke'de kılsak diyorum. Haydi kalk, beraber gidelim. Ama başkası bilmesin” buyurdu.
Evimizin önüne çıktık.
Bana bakıp;
“Yum gözlerini!” dedi.
Yumdum. Elimi tuttu.
Birlikte birkaç adım yürüdük.
Sonra durup;
“Gözlerini aç!” buyurdu.
Açınca afalladım.
Zîra baktım ki, Mekke'deyiz.
Birlikte Sahâbe-i kirâm’ın kabirlerini ziyâret ettik.
Mescid-i haram'a yürüdük.
Kâbe-i şerîfi tavaf ettik.
Zemzem suyundan içtik.
Hocam bana bakıp “İstersen benimle Mısır'a gel. İstersen hac mevsimine kadar burada kal!" buyurdu.
“Sizinle gelmek isterim” diye arz ettim.
“Pekâlâ, yum gözlerini!” buyurdu.
Yumdum. Az sonra;
“Şimdi aç!” buyurdu.
Açtım. Gördüm ki, Mısır'dayız.
Tam da evimizin önünde...