Onun dînine uymayan her iş kıymetsizdir!..

21/10/2018 Pazar Köşe yazarı V.T

"Resûlullaha uymakta gevşek olanları, Onun ışıklı yolundan ayrılanları din adamı sanmayınız!"

 

Şemseddîn ibn-i Zühre hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup tefsîr ilminde de büyük âlim idi. 757 (m. 1357)’de Lübnan’da Habrâd’da doğdu. 848 (m. 1444)’de Trablus’ta vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Resûlullaha (sallallahü aleyhi ve sellem) uymakta gevşek olanları, Onun ışıklı yolundan ayrılanları din adamı sanmayınız! Onların yaldızlı sözlerine ve ateşli yazılarına aldanmayınız! Bütün saadetlerin yolu İslâmiyettir. Kurtuluş yolu, Resûlullahın izinde olmaktır. Hak ile bâtılı ayıran alâmet, Resûlullaha uymaktır. Onun dînine uymayan her söz, her yazı ve her iş kıymetsizdir. Abdullah ibni Mübârek hazretleri buyurdu ki: (Müstehabları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşeklik de, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da, marifete, Allahü teâlânın rızasına kavuşamaz.) Bunun içindir ki, hadis-i şerifte, (Günah işlemek, insanı küfre sürükler) buyuruldu.

Evliyânın büyüklerinden Ebû Sa'îd Ebülhayr hazretlerine sordular: "Filanca kimse su üstünde yürüyor. Buna ne dersiniz?" Bunun kıymeti yoktur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer dedi. "Filan adam havada uçuyor" dediler. Sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti var dedi. "Filan kimse, bir anda şehirden şehire gidiyor" dediler. Şeytan da, bir solukta şarktan garba gidiyor. Böyle şeylerin dînimizde kıymeti yoktur. Mert olan, herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir. Fakat, bir an Rabbini unutmaz buyurdu.

Evliyânın büyüklerinden Ebû Ali Rodbârî hazretlerine "Bir din adamı, çalgı dinliyor. Kalbim temizdir. Sen kalbe bak diyor. Buna ne dersin?" dediklerinde, "onun gideceği yer Cehennemdir" buyurdu.

Ebû Süleymân-ı Dârânî hazretleri buyurdu ki: (Düşüncelerimi, niyetlerimi önce Kitap ile ve Sünnet ile karşılaştırıyorum. Bu iki âdil şâhide uygun olanları söylüyor ve yapıyorum.) 

Hadis-i şerifte, (Bid'at sahipleri Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, (Bid'at ortaya çıkaran ve bunu yapan kimseye şeytan çok ibâdet yaptırır. Onu çok ağlatır) buyuruldu. Yine hadis-i şerifte, (Allahü teâlâ, bid'at işleyenin oruçlarını, namazlarını, haclarını, ömrelerini, cihâdlarını, farzlarını ve nâfile ibâdetlerini kabul etmez. Bunlar, yağdan kıl çıkar gibi İslâmdan çıkarlar) buyuruldu.