Bütün Müslümanlara hürmet et...

30/10/2018 Salı Köşe yazarı V.T

"İlim ve Müslümanlara hürmet ile meşgul olman, Allahü teâlânın emirlerinden sana bir hissedir.”
 
Ahmed ibn-i Sâlim hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen’de doğdu. 1020 (m. 1611)’de Hindistan’ın Benderşahar şehrinde vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:
“Nefsine değer veren, dinine kıymet vermez.”
“Kula lâzım olan şey, sünnete uygun olarak kulluğa yapışmak ve bu yolda yürümektir.”
“Fâidesiz ilim, sahibine menfaatten çok zarar verir.”
“Fikri sıhhatli olanın sözü sâdık, ameli hâlis olur.”
“Tasavvuf, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymakta sabretmektir.”
“Bir kimsenin gözünde nefsinin değeri olursa, ona işlediği günahı basit gelir.”
“Allahü teâlâ bir kuluna hayır murâd ederse, ona sâlih ve ihtiyâr zâtlara hizmet etmeyi, onların istedikleri işleri yapmayı, hayır yollarına girmeyi ve bu hayırları görmeyi nasip eder.”
“Düşüncesini doğrultan kimsenin konuşması doğru olur ve ameli de hâlis olur.”
“Tevekkül eden kimse, Allahü teâlânın hükümlerine râzı olan kimsedir.”
“Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse, cehâletini ortaya koyar.”
“Halkın karşısındaki itibâr ve mevkiini bir tarafa atıverenin, dünyâdan ve dünyâ ehlinden yüz çevirmesi gayet kolay olur.”
“İnsanı terbiye etmek, ona ihsânda bulunmaktan daha hayırlıdır.”
“Emîrleri hafif tutmak, o emri veren âmiri az tanımaktan ileri gelir. Eğer kul, emir veren, âmir olan Allahü teâlâyı tam hakkı ile tanırsa, emirlerini hafif görmez.”
“İlim ile meşgûl ol. Bütün Müslümanlara hürmet et. Günlerini boş geçirme, insanların arasında garip ol. İlim ve Müslümanlara hürmet ile meşgûl olman, Allahü teâlânın emirlerinden sana bir hissedir.”
“Yasaklardan, zararlardan kaçmak, iyi, faydalı şeyleri yapmaktan daha önce gelir. Hadîs-i şerîfte; (Emîrlerimi gücünüz yettiği kadar yapınız. Yasak ettiklerimden sakınınız) buyuruldu. Başka bir hadîs-i şerîfte; (Yasak edilmiş şeyin zerresini yapmamak, bütün insanların ve cinnin ibâdetlerinden daha çok sevaptır) buyuruldu. Bunun için, meşakkat olunca vâcib terk edilir. Fakat yasakları, hele büyük günahları yapmaya hiç izin yoktur.”
“Âyet-i kerîmede ve hadîs-i şerîflerde haram olduğu bildirilmeyen şeyler, aslı üzere helâl olur. Veya helâl ve haram diye hüküm olunamaz. Hanefî ve Şafiî âlimlerinin çoğu, böyle şeyler helâl olur dedi. İbn-i Hümâm, “Tahrîr” kitabında böyle söylüyor. Bunun için, Besmele ile kesildiği bilinmeyen hayvan ve zararı görülmeyen ota helâl denir.”