"İşte senin ilâcın!.."

19/10/2018 Cuma Köşe yazarı A.U

Büyük İslâm âlimlerinden İmâm-ı Kastalânî hazretleri, Kâhire’de doğdu. 923 (m. 1517) senesi muharremin yedisinde, Kâhire’de vefât etti.

Bu zât, bir hastalığa yakalanmıştı.

Çok tabiplere gitti.

Bir çâre bulamadı.

Nihâyet Resûlullah’ı araya koyup;

“Yâ Rabbî! Habîbinin hürmetine, bana şifâ ihsân eyle” diye duâ etti.

Sonra da yattı.

Bir büyük zât göründü rüyâsında.

Elindeki reçeteyi uzatıp;

“İşte senin ilâcın! Bu reçete, Resûlullah Efendimizin emriyle yazılmıştır” dedi.

Uyanıp tatbîk etti hemen.

Ve kurtuldu o dertten...

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

“Bir Müslüman bir günah işlediği vakit pişmanlık duyarsa, onun bu pişmanlığı, onun için bulunmaz nimettir” buyurdu.

Sordular:

“Neden efendim?”

Cevâbında;

“Çünkü bu pişmanlığı, tövbe demektir. Eğer üzülmez ve günah işlemek tatlı gelirse, bu, günahta ısrardır ki, pek çok tehlikelidir” buyurdu.

Merak edip;

“Nasıl bir tehlike efendim?” dediler.

Cevâbında;

“Îmânına zarar verebilir mâzallah” buyurdu...