"O, hâlimi biliyor!.."

19/12/2018 Çarşamba Köşe yazarı A.U

Devrinin en büyük âlimlerinden olan Abdullah bin Mübârek hazretleri, bir kış günü Nişâbur pazarında dolaşırken, sırtında yalnız ince bir gömlek olan “bir köle”nin soğuktan titrediğini gördü.
Yanına yaklaşıp;
"Efendine söyle de sana kalın bir palto alsın" dedi.
Köle cevâben;
“Söylememe lüzum yok" deyiverdi.
"Neden?" deyince;
"Çünkü O, beni görüyor ve hâlimi çok iyi biliyor" dedi.
Köleden bu cevabı aldı;
Çok duygulandı!
Ve feryat edip yere yığıldı!
Kendine geldiğinde;
"Ey insanlar! Sabrı, tevekkülü ve kanaati, bu köleden öğrenin” buyurdu.
● ● ●
Bir gün de sevdiklerine;
“Kardeşlerim! Bir namazı vaktinde bile bile kılmayan; yani bir namazın vakti geçerken o namazı kılmadığı için hiç üzülmeyen, dinden çıkar veyâhut ölürken imânsız gider!” buyurdu.
Dinleyenler;
“İmânsız mı gider efendim?” dediklerinde;
“Evet, bir vakit namazı geçirenin hâli böyle olursa, ya namazı hâtırına bile getirmeyen kimseler ve namazı vazife tanımayanlar ne olur? Namaza önem vermeyenin dinden çıkacağını, dört mezhebin bütün âlimleri söz birliği ile bildirmişlerdir” buyurdu...